Tradicija izrade nadgrobnih spomenika i nišana u Tuzli

Izrada i cijena nadgrobnih spomenika i nišana za mezar u Tuzli.

Grad Tuzla i okolna područja između ostalog karakteriše bogata tradicija izrade nadgrobnih spomenika i nišana, ali i istorijskih i spomenika kulture kojih je značajan broj. Samo u Tuzlanskom kantonu je otkriveno 185 nekropola sa preko 1 500 stećaka koji predstavljaju kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO-a. U Tuzli i njenom širem području postoji dvadesetak kulturno-istorijskih spomenika među kojima su džamije, pravoslavne crkve, katolički manastiri i katedrale i Jevrejsko groblje. To dovoljno govori o bogatoj tradiciji obrade kamena, tj. klesarstva u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Klesarska djelatnost i kamenorezačke radnje u Tuzli

Klesarstvo se u ovom kraju vijekovima razvijalo. Ručna obrada i ukrašavanje kamena nerijetko je bila porodični posao sa dugom tradicijom. Svoje vještine su očevi prenosili na sinove, a oni su dalje uvodili novine koje su doprinosile kvalitetu usluge izrade nišana i nadgrobnih spomenika, kao i pratećih elemenata.

U prošlosti se za izradu nadgrobnih spomenika i nišana za mezar koristio kamen koji je dostupan na tom području, a nakon toga se počeo uvoziti kvalitetan granit iz drugih, dalekih zemalja. Granit je stizao u blokovima koji su se dalje sjekli u ploče, obrađivali, polirali i pretvarali u spomen obilježja čiji je zadatak da sačuvaju trajnu i postojanu uspomenu na naše najbliže koji više nisu sa nama. Porodice preminulih su mogle da se uvjere u kvalitet proizvoda i usluga tuzlanskih kamenorezaca u njihovim radnjama, ali i u izlozima sa uzorcima kamena koji se koristi, te dodatnim elementima od kamena koje imaju u svojoj ponudi.

Danas u gradu i okolnim područjima posluje velik broj kamenorezačkih radnji. Neki od njih rade decenijama, drugi su počeli tek nedavno, pa razumljivo je da zahtjevan kvalitet obrade kamena nije isti kod svih. Nažalost, kao i u svakom poslu, neki od njih se služe brojnim trikovima kako bi obrt bio što isplativiji, najčešće nauštrb kvaliteta proizvoda.

Groblja u Tuzli

Većim dijelom groblja u Tuzli upravljaju vjerske zajednice. To nije slučaj sa gradskim grobljem Trnovac koje je u nadležnosti gradskog komunalnog preduzeća. U nadležnosti Komemorativnog centra će biti i novo centralno gradsko groblje Drežnik.

Tuzla je, kao i cijela BiH područje na kome žive ljudi različitih nacionalnih i vjerskih uvjerenja. Da je tako bilo i u prošlosti, svjedoče brojni istorijski spomenici pod zaštitom države. Tako u Tuzlanskom kantonu možete da pronađete kamene građevine, vjerske objekte, pravoslavna, katolička i jevrejska groblja, te muslimanska mezarja sa nadgrobnim spomenicima i nišanima starim nekoliko decenija, pa i stotina godina.

Zbog svega toga, ne čudi da su neka groblja u Tuzli muntikonfesionalna, odnosno da sadrže vječno mjesto boravka građana svih nacija, vjerskih i religijskih uvjerenja.

Izrada nišana i nadgrobnih spomenika u Tuzli

Cijena izrade nišana za mezar u Tuzli.

Izgled spomen obilježja na mezarjima i grobljima u Tuzli i okolini upravo najviše zavisi od nacionalnih, vjerskih i drugih uvjerenja pokojnika.

Kako u prošlosti, tako i danas izrađuju se nišani bijele ili drugih svijetlih boja tradicionalnog islamskog oblika. Postavljaju se iznad glave preminule osobe, a na njima se najčešće nalaze ime i prezime, datum rođenja i smrti, podaci o onome ko je postavio nišan, te vjerski simbol.

Na pravoslavnim i katoličkim grobljima uglavnom se nalaze spomenici od granita i mermera na kojima su uklesani, mašinski ugravirani ili nalijepljeni podaci o pokojniku – ime i prezime, datum rođenja i smrti, slika ili fotografija preminule osobe, te informacija o tome ko je podigao spomenik. Najčešći motivi na hrišćanskim nadgrobnim spomenicima su križ tj. krst, ali i drugi motivi po željama onih koji su ga podigli.

Cijena izrade nadgrobnih spomenika u Tuzli.

Specifičnost nadgrobnih spomenika na jevrejskim grobljima je to što su podaci o pokojnicima napisani dvojezično. Natpisi su isklesani hebrejskim kvadratnim pismom i latiničnim pismom. Izrađeni su u formi stele i obeliska, a mogu biti samostojeći, na postolju ili sa horizontalnom pločom.

Kvalitet materijala i nedostatak pravih majstora

Kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, u Tuzli i okruženju danas je primjetan veliki broj jednoobraznih nišana i nadgrobnih spomenika koji su već nakon par godina od postavljanja izgubili svoj prvobitni izgled. Radi se o spomenicima koji najčešće nisu pravilno obrađeni, pa kamen neminovno pokaže sve svoje nedostatke ubrzo posle montaže. Nažalost, ovo se dešava prilično često, da li zbog nebrige ili neupućenosti klijenata ili zbog niskih cijena nadgrobnih spomenika koje su im kamenoresci ponudili.

Naše tržište je preplavio jeftin granit iz uvoza, uglavnom iz Kine, koji je sklon da s vremenom požuti ili posivi zbog velike količine gvožđa koga ima u svom sastavu. Ovakvi nadgrobni spomenici jesu jeftiniji, ali dugoročno gledano, mogu da donesu neželjene troškove porodicama koje ih podignu jer demontaža spomenika i ponovno poliranje mogu skupo da koštaju, a prvobitni izgled i dimenzije obično budu narušeni.

Dodatni problem je to što se danas obradom kamena više uglavnom ne bave majstori tog zanata. Prave kamenoresce, majstore svog zanata, zamijenili novopečeni, priučeni majstori, koji su više trgovci, šverceri kojima je zarada preča od toga da isporuče kvalitetan proizvod i uslugu.

Nelojalna konkurencija na tržištu, visoke cijena materijala, porezi, doveli su stare tuzlanske kamenoresce u nezavidnu poziciju i praktično do gašenja tradicije. Imali su mogućnost da se prilagode situaciji, tj. da i oni izrađuju ili uvoze gotove spomenike od nekvalitetnog materijala, da smanje broj radnika i obim posla, pa čak i da zatvore svoje radionice. Zbog svega toga, danas imamo najviše kamenorezačkih radnji koji isporučuju poluproizvode upitnog kvaliteta, izrađene od sumnjivog granita i nestručno obrađene.

S druge strane, oni koji su ipak odlučili da zadrže kvalitet, podigli su cijenu svojih usluga i proizvoda, pa takve spomenike jednostavno ne može sebi da priušti veliki broj građana Tuzle i okruženja.

Kako izabrati nadgrobni spomenik

Zbog svega navedenog, izradu kvalitetnog nišana ili nadgrobnog spomenika treba potražiti u kamenorezačkim radnjama koje će taj posao da uraditi pošteno, sa kvalitetnim granitom i uslugom obrade. Takve kamenoresce, istovremeno ne preskupe, danas pronaći predstavlja pravi izazov.

Ukoliko želite da u najboljem svjetlu sačuvate uspomenu na dragu osobu, najsigurnije je da obiđete što više klesarskih radnji i da se kod svih raspitate o kvalitetu i cijeni njihovih proizvoda i usluga. Zatražite da Vam modele nadgrobnih spomenika iz kataloga pokažu izrađene na izlogu, obično ih imaju. Tako se možete uvjeriti u stvarnu boju i strukturu kamena. I tada obratite pažnju ako se spomenik nalazi u zuatvorenoj, tamnoj prostoriji, jer izgled istog granita na suncu može da pokaže sve njegove nedostatke, kao što su loša obrada, slaba politura, pa čak i sitne pukotine koje mnogi kamenoresci nažalost pokušaju da provuku kod klijenata.

Posebno obratite pažnju na to kako izgledaju njihovi nadgrobni spomenici i nišani koji su podignuti prije par godina, tada spomenici pokazuju prve znake da su izrađeni od lošeg granita, odnosno ako su majstori fušerili prilikom izrade, pa možete zaobići te kemenorezačke radnje i majstore koji su ih postavili.

4.4/5 - (7 glasova)