Tradicija izrade nadgrobnih spomenika u Brčkom

Izrada i cijena nadgrobnih spomenika u kamenorezačkim radnjama u Brčkom.

Brčko, kao i cijela Posavina ima dugu tradiciju obrade kamena. Od ovog materijala su građene kule, crkve, džamije i drugi vjerski i svjetovni objekti, te nišani i nadgrobni spomenici. Samo na području Distrikta postoji desetak nacionalnih spomenika pod zaštitom države. Među njima su Zidine u Gornjoj Skakavi gdje su pronađeni grobovi prekriveni kamenim pločama i sanducima, tj. stećcima za koje se vjeruje da su nastali u 14. ili 15. vijeku.

U selu Bijela, nedaleko od Brčkog nalazi se i cincarsko groblje sa 25 starih spomenika s izvornim natpisom za koje se pretpostavlja da su izrađeni u 18. i 19. vijeku. Nekropola sa stećcima na kojima su natpisi na bosančici pronađena je i u selu Štepci kod Brčkog, a taj lokalitet poznat je kao Svatovsko groblje.

KAMENOREZAČKE RADNJE U BRČKOM I OKRUŽENJU

Povoljan geografski položaj, te blizina rijeke Save doprinijeli su razvoju cijelog ovog kraja, pa samim tim i klesarskoj djelatnosti. U prošlosti su se za izradu nadgrobnih spomenika i nišana uglavnom koristili materijali koji su bili lako dostupni na tom području, kamen se ručno rezao, obrađivao i ukrašavao.

S vremenom su u Brčko, kao i u cijelu Bosnu i Hercegovinu počeli da stižu granit i mermer po kojima su prepoznatljivi današnji spomenici i nišani na grobljima i mezarjima. Njihov izgled danas odaje kvalitetnu obradu a umjetnički detalji na spomeniku govore o vjerskim, kulturnim ili ideološkim uvjerenjima preminule osobe.

Klesarski zanat u ovom kraju je nerijetko predstavljao porodični biznis. Sinovi su od djedova i očeva nasleđivali radnje, alate i mašine za obradu kamena, te savremenim metodama unapređivali proces proizvodnje. Čuvali su tradiciju i običaje, ali su nastojali da sebi olakšaju posao i pruže najbolju moguću uslugu klijentima. Zato su neke kamenorezačke radionice opstale više desetina godina.

Činjenica je da su u sve težem položaju zato što su tržište preplavili novopečeni kamenoresci koji uvoze lošiji, jeftin materijal, pa čak i gotove proizvode od takvog kamena, a potom ih prodaju po dosta jeftinijim cijenama klijentima koji obično ne raspolažu sa dovoljno pravih informacija o kvalitetu spomenika koji podižu.

IZBOR NADGROBNIH SPOMEN OBILJEŽJA U BRČKOM I OKOLINI

Ponuda nadgrobnih spomen obilježja na području Brčko Distrikta je šarolika. U kamenorezačkim radnjama i njihovim izlozima možete pronaći veoma skupe, ali i sumnjivo jeftine proizvode. Relativno nisku cijenu neka spomen obilježja vjerovatno duguju materijalima niskog kvaliteta.

Često nije u pitanju samo granit lošijeg kvaliteta, već se radi o granitu koji se obično uvozi iz Kine, a koji ne zadovolja osnovne standarde kamenorezačke djelatnosti i postojanosti. Nadgrobni spomenik ipak treba da opstane desetinama i stotinama godina, kako bi svjedočio trajnoj uspomeni na naše bližnje koji više nisu sa nama.

Cijena nadgrobnih spomenika kod kamenorezaca u Brčkom.

Često se dešava da nadgrobna ploča ili nišan posivi ili požuti kroz samo par godina. Uzrok tome je velika količina gvožđa koga neke jeftinije sirovine imaju previše u svom sastavu. Nedostatak ovakvih spomen obilježja je i to što mnogo lakše pucaju, jer nisu dovoljno otporni na različite vremenske uslove.

Takav kamen pristiže u luku Brčko u kontejnerima i kamenoresci kupuju čitave kontejnere iako ne znaju tačno kakve vrste i boje kamena su u pitanju. Međutim, nakon što ga preprodaju kroz nadgrobne spomenike, enterijere i eksterijere koje rade, zaradiće pouzdano višestruko.

Pojedini kamenoresci-trgovci često znaju da prećute o kakvom je kamenu riječ, pojedini među njima čak potapaju sivlje blokove u ulje kako bi taj porozniji kamen upio tamniju boju i kako bi ga prodali kao kvalitetniji crni granit. Služe se i drugim raznim trikovima kao pravi trgovci, odnosno obični preprodavači, nikako zanatlije i majstori.

Zbog uvijek nezavidne ekonomske situacije Brčaka, ali i većine stanovnika Posavine i cijelog regiona, porodice se često odlučuju za narudžbu jeftinijih spomenika. Međutim, ta opcija im ponekad posle nekoliko godina može prouzrokovati samo glavobolju, pa i dodatne troškove. S druge strane, isti kamenoresci spomenike od kvalitetnog granita naplaćuju previše, pa narod nema mnogo opcija ako ne poznaje lično klesara.

Pored zaista lošeg materijala, i trikova kojima se mnogi služe, izbor granita i mermera u kamenoklesarskim radnjama je zaista veliki i potrebno je dosta pažnje i informacija kako vam ne bi podvalili jeftiniji granit po cijeni skupljeg. Kamenoresci obično ponude tamni, sivi ili svijetli kamen, a tu zaista može biti granit ili mermer raznih kvaliteta.  

Tu je takođe jednako važna i pravilna obrada granita. Ukoliko kamen nije pravilno i stručno obrađen, on će uskoro da se pokaže u najgorem svjetlu, bez obzira koliko kvalitetan i skup bio materijal od koga je spomenik izrađen.

Ipak, naravno u Brčkom i okolini i dalje ima kamenorezaca koji pošteno rade svoj posao, ne podliježu pritiscima tržišta nego se trude da zadrže kvalitet svojih proizvoda i usluga. Iako, njih je sve manje jer se suočavaju sa problemom nelojalne konkurencije zbotih g novopečenih kamenorezaca-trgovaca koji uvoze jeftin materijal i gotove spomenike, a tu su i visoki nameti, skupe sirovine i mašine za obradu kamena, te manjak kvalifikovane radne snage.

Uzevši sve navedeno u obzir, možemo da zaključimo da na području Brčkog i cijele regije postoji veliki broj kamenorezačkih radnji, ali se kvalitet njihovih proizvoda, njihovih usluga, pa i sama cijena usluga i proizvoda veoma razlikuju.

KAKO IZABRATI NADGROBNI SPOMENIK ILI NIŠAN?

Ako ste u narednom periodu planirali da naručite nadgrobni spomenik ili nišan, budite vrlo pažljivi. Za početak obiđite što više kamenorezačkih radnji u Brčkom i okolini. Potrudite se da saznate sa kakvim sirovinama rade, te se raspitajte kod poznanika i prijatelja koliko su zadovoljni uslugama onih sa kojima su oni sarađivali.

Na grobljima i mezarjima obratite pažnju na to kako izgledaju spomenici i nišani koji su podignuti prije dvije ili tri godine. Ako uočite lošu obradu, da su im vremenske prilike već naštetile ili da je kamen promijenio boju, možda želite da ih precrtate sa svog spiska kamenorezaca koji bi eventualno mogli da izrade nadgrobni spomenik ili nišan za mezar.

S obzirom na to da spomenik dižete samo jednom u životu, nemojte da žurite s odlukom. Pronađite vrijeme da obiđete sve majstore, uporedite ponuđene materijale i cijene nadgrobnih spomenika i nišana, a zatim se uvjerite na licu mjesta i kod drugih klijenata o kakvim se radovima radi.

Podizanje spomen obilježja košta poprilično a sigurno ne želite da za svoj novac dobijete komad kamena sumnjivog kvaliteta, koji, kada se eventualno sve njegove mane pojave kroz par godina, uglavnom ne može popraviti kvalietno.

4.7/5 - (6 glasova)