content top

Izgled i izrada spomenika

Izgled i izrada spomenika
Nadgrobni spomenik je jedan od najstarijih oblika pogrebne umjetnosti. Prvobitno, nadgrobni spomenik je predstavljao kamen poklopac kamenom kovčegu, ili sam masivan kameni  kovčeg, obično ukrašen uklesanim natpisima i umjetničkim...

Materijal za nadgrobne spomeni...

Materijal za nadgrobne spomenike
Za izradu nadgrobnih spomenika praktično se može koristiti svaki postojan materijal. Prve spomen-ploče izrađivane su od drveta, koje ipak nije materijal koji može da odoli zubu vremena i vremenskim uslovima. Zatim se za izradu spomenika...

Slike za nadgrobne spomenike

Slike za nadgrobne spomenike
Izbor slika za nadgrobni spomenik je dio procesa narudžbe  kome treba posvetiti posebnu pažnju. Naime, nakon dizajna nadgrobnog spomenika, ono sto najviše karakteriše vaš spomenik jesu kvalitetne slike i slova koje neminovno privlače...

Slova za spomenike

Slova za spomenike
Tipografija se izučava još od vremena stare Grčke i za to vrijeme se razvila kao nauka koja nosi poruku i dopire do posmatrača. Oblik, organizacija i druge karakteristike pisane riječi doprinose efikasnosti poruke i mogu, direktno ili...

Boje i strukture granita

Boje i strukture granita
Granit dolazi u više boja nego što se obično vjeruje, s obzirom na boju većine nadgrobnih spomenika. Ali, iako je teoretski izbor granita zaista širok, u praksi to nije slučaj. Razlog je jednostavan. Mnogi graniti nisu dovoljno kvalitetni...

Proces izrade

Proces izrade
Izrada nadgrobnih spomenika kod klesara je samo poslednja karika u složenom procesu eksploatacije, transporta te grube i fine obrade kamena za nadgrobni spomenik. Masivni granitni blokovi se eksploatišu u granitnim rudnicima, najčešće u...
fff